Chemicals/Pharmacy - OPSLAG VAN STERIELE IMPLANTATEN

Cleanroom categorie C. De panelen die gebruikt worden in de cleanroom voldoen aan de GMP-richtlijnen. Verplichte kwalifi caties zoals FAT en SAT.Nycomed is een farmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is met
tradities die ver teruggaan tot in de 18e eeuw. De geschiedenis van het bedrijf kent veel productontwikkelingen en -innovaties die de basis gevormd hebben van het huidige economische succes en de leiderspositie van het bedrijf. Twee producten die gefabriceerd worden door Nycomed Austria, de collageensponsen TachoComb® en TachoSil®, worden gebruikt in medische toepassingen om bloedingen en weefselafdichtingen tijdens operaties onder controle te houden.

Brochure downloaden


 
OK